Aleom Media BV gevestigd te Tegelen (NL) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56347006 (hierna: “Aleo Media”). Aleo Media neemt uw privacy serieus. Aleo Media verwerkt uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe Aleo Media uw persoonsgegevens verkrijgt en gebruikt.

Voor vragen en klachten omtrent de Privacy Policy van Aleo Media, kunt u een e-mail sturen naar info@aleomedia.nl of bellen met 077 792 00 00. Wij helpen u verder als u nadere informatie of gegevens wenst te verkrijgen. Wij geven op aanvraag inzicht in de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt en wijzigen of verwijderen deze als u dat wenst. Tevens is het mogelijk om deze gegevens in een gangbaar formaat te ontvangen

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Voor Aleo Media is een verantwoorde omgang met gegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2 | Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Aleo Media verwerkt persoonsgegevens over u omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst/bestelling, maar ook wanneer u gebruik maakt van de diensten van Aleo Media zoals de website.

Als u met Aleo Media een overeenkomst aangaat, zal Aleo Media uw gegevens vastleggen in een bestand(zoals facturatiesystemen en CRM-systemen). Wanneer u informatie bij Aleo Media aanvraagt, producten bestelt of gebruik maakt van de aangeboden diensten, vraagt Aleo Media u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. Aleo Media gebruikt de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van de website, diensten en producten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen. Aleo Media houdt daarbij rekening met uw voorkeur. Deze kunt u kenbaar maken tijdens de registratieprocedure.

Artikel 3 | Uw rechten
3.1 Aleo Media wil duidelijk zijn over de wijze waarop er met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze Privacy Policy wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop Aleo Media met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen naar info@aleomedia.nl of per post via:

Aleo Media B.V.
Trappistenweg 4
5932NB  TEGELEN
Nederland

3.2 U kunt een e-mailbericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u uw gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt om per e-mail of per post aanbiedingen van Aleo Media te ontvangen. Het e-mailadres om daarover met Aleo Media contact op te nemen is: info@aleomedia.nl. Aleo Media zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn.

Artikel 4 | Cookies & in kaart brengen van websitebezoek
4.1 Aleo Media kan bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. Aleo Media zet deze technologieën in om de klantervaring te verbeteren en advertentie-uitingen te kunnen personaliseren.

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker van Aleo Media heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website van Aleo Media een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt getoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser. Op de website van de Consumentenbond vindt u uitleg over het verwijderen van cookies.

Aleo Media maakt gebruikt van “first-party cookies” welke Aleo Media zelf plaatst en “third-party cookies” welke derde partijen op onze website plaatsen. Sommige cookies zijn technisch van aard. Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de diensten van Aleo Media. Dit zijn de zogenaamde “functionele cookies”. Daarnaast maakt Aleo Media gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Afzender Type Reden
Aleo Media Functioneel Bijhouden van persoonlijke voorkeuren & instellingen. Zonder dit cookie zou het niet mogelijk zijn om in te loggen.
Google Analytics Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website.

Artikel 5 | Bewaartermijnen
5.1 Aleo Media bewaart persoonsgegevens overeenkomstig met ons interne dataretentiebeleid en/of:

– zo lang dat u klant bent bij Aleo Media

– zo lang u interesse blijft tonen in de diensten van Aleo Media

– de wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens

– gegronde redenen om uw gegevens te mogen bewaren

Artikel 6 | Wijzigingen
6.1 Aleo Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Aangeraden wordt om deze gegevens dan ook regelmatig te controleren.